Jorpesa Construccions, SL, amb CIF B- i direcció c/ Gregal, 13 – Pol. Ind. Camp-Llong – Balaguer, 25600 (Lleida), Espanya, no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació continguda en aquesta pàgina web.

Amb els límits establerts en la llei, Jorpesa Construccions no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades o informacions que continguin les seves pàgines d’internet.

Els continguts i informació no vinculen a Jorpesa Construccions ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’internet de Jorpesa Construccions pot tenir enllaços a pàgines de terceres parts que Jorpesa Construccions no pot controlar. Per tant, Jorpesa Construccions no pot assumir responsabilitatas pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els texts, imatges, sons, animacons, software i la resta de contingut que formen part d’aquesta pàgina web són propietat exclusiva de Jorpesa Construccions o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de 
venir precedit del consentiment exprés de Jorpesa Construccions.

Així mateix, per accedir als serveis que Jorpesa Construccions ofereix a través de la pàgina web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació  d’aquestes dades li informem que, mitjançant la cumplimentació dels presents formularis, les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Jorpesa Construccions amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, li informem de la possiblitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de forma gratuïta mitjançant correu electrònic a info@jorpesaconstruccions.com o en la direcció c/ Gregal, 13 – Pol. Ind. Camp-Llong – Balaguer, 25600 (Lleida), Espanya.